โควิด-19 ติดต่ออย่างไร

โควิด-19 ติดต่อกัน โดยการ ไอ จาม รดกัน มือสัมผัสเชื้อในสิ่งแวดล้อม และมาจับตา จมูก ปาก ทำให้เชื้อโควิด-19 เข้าสู่ร่างกาย

วิธีป้องกัน โควิด-19

 1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
 2. อยู่ให้ห่างกัน 1-2 เมตร
 3. ไม่นำมือที่ไม่ได้ล้างเข้าปาก จับใบหน้า ตา จมูก
 4. ไม่จับมือ กอด สัมผัสตัวผู้อื่น
 5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น เช่น จาม ช้อน แก้วน้ำ โทรศัพท์
 6. เลี่ยงจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับประตู
 7. อยู่ให้ไกลจากผู้ที่มีอาการไอ จาม ยืน นั่ง เว้นระยะห่างกัน 1- 2 เมตร
 8. การต่อแถวต้องใส่หน้ากากอนามัย
 9. พูดคุยให้น้อยระหว่างกินอาหาร
 10. งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม
 11. ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
 12. ติดตามข่าวสารด้วยสติ
Shares: