ภาพจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867885

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยต้านหวัด

สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในเมืองไทยนั้น ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ฟ้าทะลายโจรจึงเป็นสมุนไพรอีกชื่อหนึ่งที่ถูกแนะนำ ในการช่วยบรรเทาโรคหวัดโรคติดเชื้อนี้ ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายประเทศไทยได้บรรจุสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติหรือบัญชียาจากสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข

สรรพคุณ

  1. ช่วยฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อโรคต่างๆ
  2. ช่วยลดไข้ต่างๆ เช่น ลดไข้หวัด ไข้ไทฟอยด์
  3. ช่วยฆ่าเชื้อโรค ในโพรงจมูก และลำคอ
  4. แก้ต่อมทอนซิลอักเสบ
  5. ช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย
  6. บรรเทาอาการคัดจมูกน้ำมูกไหล แก้ไอ ขับเสมหะ

หมายเหตุ

  • ในช่วงโควิด-19 ระบาด หากมีไข้สูง ไอ จาม เหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงควรพบแพทย์ก่อนใช้ยาฟ้าทะลายโจร
  • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคตับไต
  • คนป่วยหากกินฟ้าทะลายโจรแล้วไม่ดีขึ้น ให้หยุดกิน และไปพบแพทย์
Shares: