โกสน มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียตอนใต้ ศรีลังกา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงนำเข้ามาปลูกที่พระราชวัง บ้านขุนนาง และวัดหลวง

คนไทยโบราณ เชื่อว่า ปลูกต้นโกสนไว้ที่บ้านจะทำให้มีบุญบารมี เพราะโกสนคนโบราณกล่าวถึง กุศล คือ การสร้างบุญ สร้างคุณงามความดี ทั้งยังเชื่อว่าช่วยคุ้มครองให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข

โกสนเป็นไม้กลางแจ้งที่ชอบแดด สีสันของโกสนจะสวยงามได้ขึ้นอยู่กับการที่ได้รับแสงแดดที่พอเพียง

ยอดอ่อนของใบโกสน นำมารับประทานได้ มีรสหวาน นิยมนำไปปรุงอาหารทางภาคเหนือ เช่น แกงโฮะ คั่วแห้ม ลวกจิ้ม ชุปแป้งทอด

สรรพคุณทางยา ใบแก่จะมีรสเผื่อนโขลกพอกและทาบริเวณท้องเด็กแก้โรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติแก้ร้อนใน

โกสนเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษดูดมลพิษทางอากาศ

Shares: