เปลี่ยน Mindset

แค่เปลี่ยน Mindset ชีวิตก็…เปลี่ยน

แค่เปลี่ยน Mindset (ความคิด)ชีวิตก็…เปลี่ยน

คุณเคยสงสัยไหมว่า “อะไรทำให้คนที่เจอปัญหาเดียวกัน แก้ไขปัญหาต่างกัน” คน 2 คน ต้นทุนชีวิตเท่ากัน ธุรกิจเจ๊งไม่เป็นท่าเหมือนกัน คนหนึ่งคิดสั้นฆ่าตัวตาย ในขณะที่อีกคนหาหนทางสร้างธุรกิจใหม่จนประสบความสำเร็จสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ นั้นเป็นเพราะ Mindset ของเขาต่างกัน

Mindset ที่ว่านี้คือ ทัศนคติและกระบวนการทางความคิดที่เราใช้มองโลก จะทำอย่างไรให้มี Mindset ที่ดี ไม่ยากเลยครับ เริ่มจาก

หยุดการเปรียบเทียบ แล้วเปลี่ยนมาชื่นชมและยินดีในความสำเร็จของผู้อื่น หากอยากประสบความสำเร็จแบบนั้นก็ต้องเริ่มศึกษาตั้งเป้าหมายและพัฒนาตนเอง

ทุกอย่างไม่จำเป็นต้อง Perfect เมื่อเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้น หยุดโทษตัวเอง หยุดโทษผู้อื่น แต่ให้หาสาเหตุของความผิดพลาดนั้น แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

มองหาข้อดีของเรื่องแย่ ๆ ให้เจอ หรือเอาตัวเองไปอยู่ใกล้คนที่มี Mindset ที่ดี เช่น ปรึกษาปัญหากับคนที่มีพลังบวก เราก็จะมีมุมมองที่ดีขึ้นได้ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าปรึกษาคนมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลา ท้ายที่สุดเราก็จะกลายเป็นคนคิดมาก มุมมองติดลบและไม่อยากพัฒนาตนเอง เป็นต้น

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]