อันตรายจากไขมันทรานส์ Trans Fat

ไขมันทรานส์ (Trans Fat) หรือกรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty acid) เป็นกรดไขมันที่มีโครงสร้างทางเคมี แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งเกิดจากทั้งสาเหตุธรรมชาติและจาก กระบวนการอุตสาหกรรมที่มีการเติมไฮโดรเจนลงในน้ำมัน พืช เรียกว่า “กระบวนการไฮโดรจิเนชั่น”

อันตรายจากไขมันทรานส์
ทำให้เพ่ิมระดับไขมันตัวร้าย และลดระดับไขมันตัวดี และยังเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหัวใจและหลอดเลือด

แหล่งอาหารที่มีไขมันทรานส์

อาหารที่พบว่ามีไขมันทรานส์อยู่จำนวนมาก คือ ขนมอบ หรือเบเกอรีที่มีมาการีนและเนยขาวเป็นส่วนประกอบ เช่น คุกกี้ แครกเกอร์ ขนมปัง และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น และยังพบในครีมเทียม อาหารอบ อาหารทอด และอาหาร ที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ

ข้อแนะนำในการรับประทานไขมัน

  • ไขมันทรานส์บางชนิดพบในผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น เนย นมสด และเนื้อวัว เป็นต้น แต่พบในปริมาณ เล็กน้อย
  • ลดการกินไขมันจากสัตว์ทุกชนิด เลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่มี มันและหนัง เนื้อปลา และนมพร่องหรือขาดมันเนย
  • เลือกใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในการทำอาหารเป็น ประจำ เช่น น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าว
  • เลือกเมนูประเภทต้ม ตุ๋น น่ึง ย่าง และอบ เป็นประจำ เพ่ื่อ หลีกเล่ียงอาหารผัดและทอด
  • ลดหรือหลีกเลี่ยงอาหารจานเดียวที่มีไขมันสูง เช่น หอย ทอด ผัดไทย และข้าวขาหมู เป็นต้น
  • ลดหรือหลีกเล่ียงอาหารที่มีมาการีนและเนยขาวเป็นส่วน ประกอบ (มีกรดไขมันทรานส์)
  • อ่านฉลากโภชนาการทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน อิ่มตัวสูง

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]