ความรู้เบื้องต้น คู่มือป้องกันโรคโควิด-19

เชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่และ โรคโควิด-19(COVID-19) คืออะไร

เชื้อไวรัสโคโรนา เป็นกลุ่มสายพันธุ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงเชื้อไวรัสหลายๆ ชนิด พวกมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไช้หวัด และอาจะทำให้เกิดอาการป่วยที่รุนแรง จน กระทั่งสียชีวิตได้ โดยโรคเมอร์ส และโรคชร์สที่เคยมีการเพร่ระบาคก็มีสาเหตุมาจากเชื้ ไวรัสโคโรนา เช่นเดียวกัน

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม ป็นเชื้อไวรัสโดโรนาชนิดใหม่ ซึ่งไม่เคยพบว่ามนุษย์ สามารถติดเชื้อนนิดนี้ได้ เมื่อได้ติดเชื้อไรัสชนิดนี้จะทำให้ปอคอักเสบ องค์การอนามัยโลก ตั้งชื่อให้กับโรคชนิดนี้ว่า”COVID-19″

เชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 มีลักษณะพิเศษอย่างไร

เชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 จะมีความไวต่อรังสี UV และความร้อน ซึ่งจะถูกกำจัดได้ด้วยความร้อนที่ 56°C เป็นวลานาน 30 นาที , ไดเมทิลอีเทอร์ , แอลกอฮอล์ทางการ แพทย์ที่มีความเข้มขั้น 75% , น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน , ตัวทำละลายไขมันกรดเปอร์อะซิติกเเละ คลอโรฟอร์ม แต่สารคลอร์เฮกซิดีนจะไม่มีคุณสมบัติในการกำจัดเชื้อไวรัสได้

เชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างไร

การแพร่ระบาดโดยตรง

ผ่านละอองสารดัดหลั่งในระยะใกล้กับผู้ติดเชื้อ เช่น จาม ไอ หรือพูดคุย เมื่อได้รับเชื้อ จะทำให้เกิดการติดเชื้อ

การแพร่ระบาดโดยการสัมผัส

ละอองสารคัดหลั่งที่เกาะอยู่ตามพื้นผิววัสดุ มื่อสัมผัสโดนตัวหรือจับต้องใช้งาน หลัง จากนั้นนำไปสัมผัสที่ปาก จมูก หรือดวงตา เป็นต้น จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้

การแพร่ระบาดโดยผ่านอากาศ

เมื่ออยู่ในสภาพเวดล้อมแบบปิดเป็นเวลานานและมีปริมาณละอองของไวรัสเข้มขั้น สูงก็อาจจะเกิดการเพร่เชื้อได้เช่นกัน เนื่องจากในการเยกเชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 ในปัสสาวะ และอุจจาระจะต้องใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับกับละอองที่กระจาขออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อแบบการสัมผัส

สัตว์เลี้ยงสามารถเพร่ระบาดเชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 ได้หรือไม่

ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าสัตว์เลี้ยงจะสามารถแพร่เชื้อโรคโควิด-19ได้ หลัง จากสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงแล้วให้ใช้สบู่และน้ำเปล่าล้างมือ สามารถช่วยลดแบททีเรียทั่วไปที่อยู่ ในสัตว์เลี้ยงได้ เช่น เอสเชอริเชีย โคไล และเชื้อซาลโมเนลลา เป็นต้น

เพราะเหตุใดจึงต้องทำการกักตัวดูอาการผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเป็น เวลา 14 วัน

เนื่องจากระยะฟักตัวของโรดโควิด-19 จะอยู่ที่ประมาณ 1-14 วัน โดยส่วนมากจะอยู่ใน ช่วง 3-7 วัน หากพ้น 14 วันไปแล้วยังไม่มีอาการเจ็บป่วย ในเบื้องต้นจะวินิจฉัยว่าไม่มีการติด เชื้อ การควบคุมทางการแพทย์อย่างเข้มงวด เป็นหนึ่งในขั้นตอนความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ของประชาชน และเป็นวิธีการปฏิบัติทั่วไปที่ใช้ในประชาคมโลก

จะพิจารณาอย่างไรว่าตนเองสมควรจะต้องไปพบแพทย์หรือไม่

หากมีไข้ (อุณหภูมิใต้รักแร้ 37.3°C) ไม่มีแรง ไอแห้ง อาการเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถ ยืนยันได้ว่าคุณได้รับเชื้อ แต่หากมีอาการเหล่านี้ปรากฏขึ้น จะต้องรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัข ในสถาบันการแพทย์โดยทันที

1. ก่อนหน้าที่จะแสดงอาการป่วย 14 วันมีประวัติการเดินทางท่องเที่ยวหรือพักอาศัย ในบริเวณที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค

2. ก่อนหน้าที่จะแสคงอาการป่วย 14 วัน ได้มีการใกล้ ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป้วยโรคโควิด-19 (ได้รับการยืนยันจากการตรวจสอบกรดนิวคลีอิกที่ให้ผล เป็นบวก)

3. ก่อนหน้าที่จะแสดงอาการปวย 14 วัน มีการใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมา จากแหล่งแพร่ระบาดของโรค

4. การรวมกลุ่มชุมนุม (ภายในระยะเวลา 14 ได้ไปหรืออยู่ใน สภาพแวดล้อมที่พบผู้ป่วยมากกว่า 2 คนขึ้นไปที่มีไข้และโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ที่บ้าน สำนักงาน ห้องเรียน เป็นต้น )

สงสัยว่าตนเองหรือคนรอบตัวติดเชื้อโรคโควิด-19 จะทำอย่างไร

หากสูงสัยว่าตนเองหรือคนรอบตัวติดเชื้อโรคโควิด-19 ควรจะรีบแจ้งคนในครอบครัวและรักษาระยะห่าง สวมใส่หน้ำกากอนามัยและให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อพบเเพทย์ ให้เร็วที่สุดหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน การชุมนุมหรือท่องเที่ยว ใส่หน้ากากอนามัยแม้จะอยู่ในบ้าน ให้อยู่ในสถานที่อากาศถ่ายเทและมีการฆ่าเชื้อโรค ไม่สัมผัสกับคนในครอบครัวและจะต้องไม่อยู่ใกล้กัน (น้อยกว่า 1 เมตร)

ข้อควรระวังอย่างไรเมื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

เมื่อไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้คียง จะต้องแจ้งข้อมูลที่ละเอียดเละเป็นความจริงแก่แพทย์ผู้ทำการตรวจอาการ บอกเล่าเรื่องราวและสิ่งที่ได้เจอหรือสัมผัสมา โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ง ว่าเคยมีการเดินทางหรือพักอาศัยในบริเวณที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อหรือไม่ ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือไม่ หรือสัมผัสกับสัตว์หรือไม่ เป็นต้น

พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานบริการสาธารณะร่วมกับผู้อื่น เช่นโดยสารรถไฟใต้ดิน รถประจำทางสาธารณะ เป็นต้น หลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่แออัด ผู้คนพลุกพล่าน และสิ่งสำคัญ คือ จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้แล้วทิ้งอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันตนเองเเละผู้อื่น

โรคโควิด-19 สามารถรักษาได้หรือไม่

ปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสของโรคโควิด-19 สามารถรักษาได้ แต่เนื่องจากใน ปัจจุบันยังไม่พบยาที่มีผลในการต้านไวรัสโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ สำหรับวิธีการรักยาคน ป่วย ที่สำคัญคือใช้วิธีการรักษาตามอาการ (หากมีไช้สูง ให้ทำการลดไข้ เมื่อไอ ก็ทำให้หยุด อาการไอ) และวิธีการเสริม (เสริมสร้างโภชนาการและเพิ่มภูมิต้านทาน) ในปัจจุบันแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญได้พยายามเร่งทำการค้นหาและวิจัยยาที่มีผลต่อการรักษาโดยเฉพาะ แต่สำหรับตัวไวรัสเอง จะต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดไวรัสเหล่านั้นให้หมดไป เนื่องจากโรคโควิด-19 มีลักษณะอาการที่รุนแรง ดังนั้นเมื่อติดเชื้อโรคโควิด-19 ควรรีบทำการพบแพทย์โดยทันที และจะต้องเชื้อฟังคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการรักษา

มีวัคซีนรักษาโรคโควิด-19 หรือไม่

ยังไม่มีในขณะนี้ โรคชนิดใหม่จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการวิจัยเละพัฒนาวัคซีนค่อนข้างนาน ปัจจุบันนักวิจัยในประเทศจีนและประเทศต่างๆทั่วโลก กำลังเเข่งกับเวลาในการทัฒนายา และวัคซีนในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

การใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือจะสามารถป้องกันเชื้อโรดโควิด-19 ได้ หรือไม่

การสวมใส่หน้ากากอนามัยเเละการล้างมือบ่อยๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย
แต่ก่อนอื่นจำเป็นจะต้องแน่ใจได้ว่า มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานและมีวิธีการ
ล้างมือที่ถูกต้อง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถป้องกันตนเองได้

ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/1uCZSkJgLLENWFOIc4-GGHRTzzjL_uyzR/view

อ้างอิงจาก
คณะกรรมการสุขภาพแห่งมณฑลหยุนหนาน มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ มณฑลหยุนหนาน

สำนักพิมพ์หยุนหนาน เอ็ดดูเคชั่น
ผู้เเต่ง
บริษัท สำนักพิมพ์หยุนหนาน กรุ๊ป จำกัด
สำนักพิมพ์ภาพเละเสียงอิเล็กทรอนิคส์หยุนหนาน เอ็ดคูเคชั่น


Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]